Taneční obor

C:\fakepath\TO   Eremková 2

Roztanči svůj život!

Rozvržení studia

  • přípravný ročník 1 - 2 roky
  • I. stupeň - 7 let
  • II. stupeň - 4 roky

Vyučující

V přípravné taneční výchově se děti od pěti let naučí za pomoci moderních metod a pomůcek novým pohybovým dovednostem, písním, říkadlům a dětským tanečním hrám. Výuka probíhá formou hry za klavírního doprovodu. Součástí výuky je tvořivost, zpěv a rytmizace. Děti se učí správnému držení těla, koordinaci, prostorovému, rytmickému a hudebnímu cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se s nimi pracovat ve spojení s dechem.
Ve vyšších ročnících výuka zahrnuje moderní tanec, lidový tanec, klasický tanec, scénický tanec, taneční gymnastiku a pohybovou improvizaci na hudbu i bez hudby.

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzí smysl pro krásu pohybu a harmonii a rozvíjí tvůrčí schopnosti. Připravuje žáky ke studiu na tanečních konzervatořích a na vysokých školách se zaměřením na pohyb, tělesnou výchovu a tanec. Poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských souborech a v zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření.

Žáci prezentují školu na soutěžích, účastní se tanečních přehlídek, společenských akcí ve městě i regionu.
Spolupracujeme s ostatními obory školy, především s pěveckým oddělením a výtvarným oborem, při vytváření zajímavých projektů a vystoupení s tancem a zpěvem.
Dále spolupracujeme s mateřskými a základními školami ve městě, s Klubem Astra pro seniory, s Klubem seniorů v Humpolci a se střediskem pro handicapované Medou.

  • C:\fakepath\IMG 1635 b
  • C:\fakepath\DSC 2089 b
  • C:\fakepath\IMG 20221013 161901
  • Základní umělecká škola Humpolec