MgA. Eva Eremková

Vedoucí tanečního oboru

Vyučované předměty:

  • Přípravná taneční průprava
  • Taneční techniky - klasický tanec, současný tanec, lidový tanec
  • Taneční praxe
  • Taneční průprava
  • Teorie tance

kontakt: eremkova@zushumpolec.cz

dosažené vzdělání:

  • Gymnázium dr. Aleše Hrdličky v Humpolci
  • Střední pedagogická škola v Prachaticích - obor vychovatelství a učitelství pro mateřské školy
  • Taneční konzervatoř - Taneční centrum Praha
  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně - obor taneční pedagogika

pedagogická praxe:

  • 32 let učitelské praxe, z toho 21 let učitelské praxe v tanečním oboru ZUŠ