O škole

Naše škola oslavila výročí 75 let od založení. Podívejte se na videoprohlídku školy níže na této stránce.

Základní a stálou myšlenkou studia na ZUŠ G. Mahlera Humpolec je založit v každém žákovi přirozený vztah k umění jako celku a poskytnout mu možnost rozvíjet jeho talent pod odborným vedením.

Nabízíme výuku ve čtyřech oborech - hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu a dbáme na individuální přístup k žákům a spolupráci s rodiči.

Budova školy je vhodně situována v centru města Humpolce v blízkosti základní školy a středních škol. Přátelské a podnětné prostředí považujeme za velmi důležité. Žáci se ve škole cítí dobře, vzdělávají se, baví se, zdokonalují své dovednosti a také navazují nová přátelství.

V individuální i skupinové výuce předává dětem své zkušenosti více než dvacet aprobovaných pedagogů. Děti se učí trpělivosti, píli, opakování, spolupráci. Překonávají své hranice, vystupují veřejně. Zažívají úžasné i těžké chvíle, hledají vlastní způsob projevu. Stávají se hudebníkem, tanečníkem, výtvarníkem…