Zájemci o studium

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec přijímá žáky na základě vykonané talentové zkoušky nebo na základě průzkumu předpokladů pro studium daného oboru.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Zájemci o studium podávají přihlášky výhradně elektronicky do systému iZUŠ (viz odkaz níže na elektronickou příhlášku). Přihlášku je poté nutno vytisknout, podepsat a přinést s sebou k talentové zkoušce.

>>> ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA <<<

Vyplnění a odeslání žádosti ještě nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů uchazeče pro studium a nakonec rozhodnutím ředitele školy.

Zákonným zástupcům, kteří odeslali elektronickou přihlášku, přijde pozvánka k talentové zkoušce e-mailem.

Přijímání žáků do hudebního oboru:

 • Talentové zkoušky do hudebního oboru budou probíhat 24 - 26. 5. 2023 od 13:00 do 17:00
 • Talentová zkouška se skládá ze:
  • zpěvu dvou lidových písní dle vlastního výběru
  • zazpívání předehraného tónu, rozpoznání vzestupné a sestupné melodie
  • vytleskání zadaného rytmického útvaru
 • V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijímání žáků do hudebního oboru se obracejte na zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS na telefonním čísle 723 024 108 v dopoledních hodinách.

Přijímání žáků do tanečního oboru:

 • Součástí přijímacího řízení do tanečního oboru je
  • talentová zkouška,
  • pohovor,
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti
 • V případě dotazů se obracejte na vyučující tanečního oboru:

Přijímání žáků do výtvarného oboru:

 • Zájemce předloží alespoň tři vlastní výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou (např. zátiší, figura, volná tvorba).
 • Pro bližší informace kontaktujte vyučující oboru Mgr. Evu Moravcovou na tel. čísle 734 235 816.

Přijímání žáků do literárně dramatického oboru:

 • Talentová zkouška se skládá z recitace básně a slovního projevu.
 • Pro bližší informace kontaktujte vyučující oboru Kláru Křišťálovou, DiS. na tel. čísle 737 088 550.