Talentové zkoušky

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec přijímá žáky na základě vykonané talentové zkoušky nebo na základě průzkumu předpokladů pro studium daného oboru.

Vyplň a odešli PŘIHLÁŠKU kliknutím ZDE!

Zájemci o studium podávají přihlášky výhradně elektronicky do systému iZUŠ. Elektronickou přihlášku otevřete kliknutím na odkaz výše, kterým budete přesměrováni na stránky provozovatele aplikace www.izus.cz). Přihlášku je poté nutno vytisknout, podepsat a přinést s sebou k talentové zkoušce.

Vyplnění a odeslání žádosti ještě nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů uchazeče pro studium a nakonec rozhodnutím ředitelství školy.

Zákonným zástupcům, kteří odeslali elektronickou přihlášku, přijde pozvánka k talentové zkoušce e-mailem.

Přijímání žáků do hudebního oboru:

 • Talentové zkoušky do hudebního oboru probíhají v květnu - pokud jste vyplnili elektronickou přihlášku, budete na ně pozváni emailem.
 • Talentová zkouška se skládá ze:
  • zpěvu dvou lidových písní dle vlastního výběru
  • zazpívání předehraného tónu, rozpoznání vzestupné a sestupné melodie
  • vytleskání zadaného rytmického útvaru
 • V případě dalších dotazů ohledně přijímání žáků do hudebního oboru se obracejte na ředitelku MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS na telefonním čísle 723 024 108 v dopoledních hodinách.

Přijímání žáků do tanečního oboru:

 • Součástí přijímacího řízení do tanečního oboru je
  • talentová zkouška,
  • pohovor,
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti
 • V případě dotazů se obracejte na vyučující tanečního oboru:

Přijímání žáků do výtvarného oboru:

 • Zájemce předloží alespoň tři vlastní výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou (např. zátiší, figura, volná tvorba).
 • Pro bližší informace kontaktujte vyučující oboru:

Přijímání žáků do literárně dramatického oboru:

 • Talentová zkouška se skládá z recitace básně a slovního projevu.
 • Pro bližší informace kontaktujte vyučující oboru Kláru Křišťálovou, DiS. na tel. čísle 737 088 550.