Talentové zkoušky

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec přijímá žáky na základě vykonané talentové zkoušky nebo na základě průzkumu předpokladů pro studium daného oboru.

Talentové zkoušky se konají 20. - 22. 5. 2024 následovně:

 • Po 20. 5. 2024 od 12:30 do 17:00 - do všech oborů

 • Út 21. 5. 2024 od 12:30 do 17:00 - pouze do oboru Hudebního a do Přípravného studia hudebního oboru (žáci 5 a 6 let)

 • St 22. 5. 2024 od 12:30 do 17:00 - pouze do oboru Hudebního

 

Vyplň a odešli PŘIHLÁŠKU kliknutím ZDE!

Zájemci o studium podávají přihlášky výhradně elektronicky do systému iZUŠ. Elektronickou přihlášku otevřete kliknutím na odkaz výše, kterým budete přesměrováni na stránky provozovatele aplikace www.izus.cz). Přihlášku je poté nutno vytisknout, podepsat a přinést s sebou k talentové zkoušce.

Vyplnění a odeslání žádosti ještě nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů uchazeče pro studium a nakonec rozhodnutím ředitelství školy.

Zákonným zástupcům, kteří odeslali elektronickou přihlášku, přijde pozvánka k talentové zkoušce e-mailem.

Hhudební obor:

 • Talentová zkouška:
  • zpěv dvou lidových písní dle vlastního výběru
  • zazpívání předehraného tónu, rozpoznání vzestupné a sestupné melodie
  • vytleskání zadaného rytmického útvaru

Taneční obor:

 • talentová zkouška
 • pohovor
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti

Výtvarný obor:

 • Zájemce předloží vlastní výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou (např. zátiší, figura, volná tvorba).
 • Žák může nastoupit na začátku roku, ve výjimečných případě i v pololetí.

Literárně dramatický obor:

 • Talentová zkouška:
  • recitace básně 
  • slovní projev

V případě dalších dotazů ohledně přijímání žáků do kteréhokoliv oboru se obracejte na ředitelku MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS, pokud možno pouze v dopoledních hodinách, na telefonním čísle 723 024 108.