Školní řád

Školní řád ZUŠ G. Mahlera v Humpolci

Ředitel Základní umělecké školy Gustava Mahlera, Školní 701, 396 01 Humpolec vydává na základě zákona 561/2004 Sb., § 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32 školní řád (níže ke stažení).

Školní řád upravuje:

  • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
  • provoz a vnitřní režim školy
  • podmínky zacházení s majetkem školy ze strany, žáků a studentů
  • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Soubory ke stažení: