Historie a současnost školy

Škola již oslavila 75. výročí od založení.

Vývoj školy a jejího významu v oblasti kulturního dění v městě Humpolci začal v roce 1946, kdy byla škola založena jako Městský hudební ústav. V tomto roce byl počet žáků 104 pouze v oboru hudebním. Později byla škola přejmenována na Lidovou školu umění a pro velký zájem žáků byl v roce 1961 přiřazen k hudebnímu oboru i obor výtvarný. Škola se díky dobrým výsledkům a zájmu veřejnosti opět rozšířila v roce 1994, kdy byla zahájena výuka tanečního oboru. Během celé doby se ve zřizovatelství školy vystřídala řada institucí - Městský úřad Humpolec, Školský úřad Pelhřimov, Krajský úřad Jihlava. V současné době je zřizovatelem Město Humpolec.

Ve vedení školy se vystřídalo sedm ředitelů. V roce 1996 byl škole na základě výborných výsledků propůjčen čestný název Základní umělecká škola Gustava Mahlera. Škola tak může nést jméno světoznámého hudebního skladatele, rodáka z nedaleké obce Kaliště.

Historii v bodech naleznete na tomto plakátu, vydaném k výročí školy.

V listopadu 2011 byly otevřeny prostory půdní vestavby, kde vznikl koncertní sál s novým klavírním křídlem a kapacitou více jak 80 posluchačů. Součástí tohoto koncertního sálu je i špičkové nahrávací studio. V druhé části půdní vestavby vznikla stálá galerie výtvarných prací žáků školy.

Prezentace všech oborů je pestrá a početná. Během školního roku uspořádáme kolem stovky vlastních prezentací. Mimo školu se žáci hudebních oborů a zejména soubory školy zúčastňují přehlídek, festivalů a soutěží v různých částech kraje Vysočina a celé České republiky. Škola se podílí na společenských akcích ve městě Humpolci. Hudební a zejména taneční obor pořádá výchovná vystoupení pro mateřské, základní i střední školy. Organizujeme také pravidelná vystoupení pro seniory. Výbornou prezentaci školy, města i regionu vykazuje obor výtvarný. Výtvarné práce získávají umístění na předních místech v mezinárodních soutěžích v České republice, Indii, Japonsku, Německu, Slovensku, Slovinsku, Polsku, Arabských emirátech, Norsku, Jihoafrické republice.

Ředitelství školy věnuje velkou pozornost v získávání kvalifikovaných pedagogů. Všichni učitelé jsou plně aprobovaní pro výuku svých předmětů.