Úplata za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

peníze

Čtěte zprávu o úpravě úplaty za vzdělávání.

Ve školním roce 2024/2025 bude, vzhledem ke zvýšeným neinvestičním výdajům školy na žáka, upravena výše úplaty za vzdělávání.

Úpravu úplaty za vzdělávání žáků projednala Rada města 15. 5. 2024 číslo 631/29/RM/2024.

Úplatu za vzdělávání žáků na školní rok 2024/2025 najdete na stránkách školy ZDE.

 

 

MgA. Dita Urbánková Čeledová DiS.

ředitelka školy