Talentové zkoušky pro zájemce o studium - hudební obor

Talentové zkoušky

Přezkoušení předpokladů zájemců o studium v HUDEBNÍM OBORU proběhne ve dnech 9.-13. května 2022 v budově ZUŠ.

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole k talentovým zkouškám, které se konají 9.–13. května 2022 v prostorách školy.

Zájemci o studium podávají přihlášky výhradně elektronicky do systému iZUŠ do 30. 4. 2022.
Zákonní zástupci budou na základě podané předběžné přihlášky k talentové zkoušce pozváni telefonicky nebo e-mailem.
Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium.

Podrobné informace o talentových zkouškách najdete zde.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijímání žáků do hudebního oboru se obracejte na zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS., na telefonní číslo 723 024 108.