Přijímání žáků

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec přijímá žáky na základě vykonané talentové zkoušky nebo na základě průzkumu předpokladů pro studium daného oboru.

Informace o přijímání žáků na školní rok 2019/2020 a talentové zkoušce najdete zde…

Podané žádosti zůstávají v platnosti, poslali jsme vám e-mailem pozvánku k přezkoušení talentových předpokladů.

Elektronickou žádost můžete vyplnit a odeslat zde…
Vyplnění a odeslání žádosti nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium a rozhodnutím ředitele školy. Budeme vás kontaktovat.

Přijímání žáků do hudebního oboru

Žáci jsou přijímáni na základě úspěně vykonané talentové zkoušky.

Talentová zkouška se skládá ze:

  • zpěvu dvou lidových písní dle vlastního výběru
  • zazpívání předehraného tónu, rozpoznání vzestupné a sestupné melodie
  • vytleskání zadaného rytmického útvaru

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijímání žáků do hudebního oboru se obracejte na zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS na telefonním čísle 723 024 108 nebo osobně na učebně č. 16, 2. patro v úředních hodinách ve čtvrtek 12.30 - 16.00.
Prosíme o respektování uvedeného času pro telefonické hovory i osobní návštěvu z důvodu nenarušování výuky žáků. 
Můžete také vyplnit formulář níže.

Přijímání žáků do tanečního oboru

Pro zápis do tanečního oboru se obracejte na vyučující MgA. Evu Eremkovou.
Součástí zápisu je talentová zkouška, pohovor a potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

Přijímání žáků do výtvarného oboru

Podání přihlášek je možné v průběhu celého školního roku. Přihlášku získáte u vyučující výtvarného oboru (v době vyučování, viz rozvrh). Žák může nastoupit na začátku školního roku, ve výjimečných případě i v pololetí.

Zájemce předloží alespoň tři domácí práce jakoukoliv technikou (např. zátiší, figura, volná tvorba).
Pro bližší informace kontaktujte vyučující oboru Mgr. Evu Moravcovou na tel. čísle 734 235 816.

Elektronická žádost o přijetí ke studiu do všech oborů

Pokud máte zájem o studium, doporučujeme vyplnit a elektronicky odeslat žádost o přijetí ke studiu.  
Vyplnění a odeslání žádosti nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium a rozhodnutím ředitele školy. Budeme vás kontaktovat.

Máte dotazy?

Chcete o studiu na ZUŠ vědět více? Napište nám!