Talentové zkoušky pro zájemce o studium - taneční obor

TO

Přezkoušení předpokladů zájemců o studium v TANEČNÍM OBORU proběhne dne 1. června 2022 v prostorách Mikáda Humpolec.

Zveme všechny zájemce o studium v tanečním oboru na naší škole k talentovým zkouškám, které se konají 1. června 2022 v čase 14:00-17:00 v Mikádu.

Pro školní rok 2022/2023 se otevírají dvě třídy - třída paní učitelky Eremkové a nově také třída paní učitelky Křišťálové.

Zájemci o studium podávají přihlášky výhradně elektronicky do systému iZUŠ do 30. 5. 2022.
Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium.

Podrobné informace o talentových zkouškách najdete zde.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijímání žáků se obracejte na zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS., na telefonní číslo 723 024 108.