Talentové zkoušky pro zájemce o studium - literárně dramatický obor

LDO

Přezkoušení předpokladů zájemců o studium v LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM OBORU proběhne dne 24. května 2022 v prostorách Mikáda Humpolec.

Zveme všechny zájemce o studium v literárně dramatickém oboru na naší škole k talentovým zkouškám, které se konají 24. května 2022 v Mikádu v čase 15:00-17:00.

Od školního roku 2022/2023 povede literárně dramatický obor nová vyučující.

Zájemci o studium podávají přihlášky výhradně elektronicky do systému iZUŠ do 20. 5. 2022.
Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium.

Podrobné informace o talentových zkouškách najdete zde.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijímání žáků se obracejte na zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS., na telefonní číslo 723 024 108.