Schůze Rady rodičů

Koncertní sál ZUŠ, 3. patro

Zveme vás na schůzi rodičů žáků naší školy.

Výbor Rady rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, z. s. zve rodiče všech žáků školy na členskou schůzi, která se koná 20. října 2017 od 17.00 v koncertním sále školy (3. patro).

Program

  • Představení Rady rodičů
  • Seznámení s činností Rady rodičů, jejím významem v rámci školy, evidencí vedení příjmů a výdajů během školního roku, seznámení s body Stanov spolku
  • Informace o stavu finanční hotovosti na účtech jednotlivých oborů a představení rozpočtu pro stávající školní rok
  • Přednesení návrhu na jednorázový příspěvek za aktuální školní rok a stanovení jeho výše
  • Diskuze

Těšíme se na vaši návštěvu!