Rada rodičů při ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec, z.s.

Účelem činnosti spolku je sdružování rodičů a přátel ZUŠ pro podporu, rozvíjení a participaci na činnosti školy, obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života Města Humpolce a celého regionu.

Stanovy spolku

Seznam členů Výboru Rady rodičů při ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Předseda:

Ing. Zuzana Kotenová - zástupce rodičů výtvarného oboru

Členové výboru:

Petra Hrazánková, Helena Mokrá, Mgr. Martin Hajčiar – zástupci rodičů hudebního oboru
Petra Jančurová – zástupce rodičů tanečního oboru
Pavla Pípalová - zástupce rodičů literárně dramatického oboru

Získané finanční prostředky z činnosti jednotlivých oborů ZUŠ během školního roku jsou uloženy na účty u peněžního ústavu. Každý obor má svůj samostatný účet. Právo finančních transakcí vkladů a výběrů z účtů má jen pověřený zástupce Rady rodičů.

Rodičům žáků ZUŠ G. Mahlera patří velké poděkování za jednorázový příspěvek za daný školní rok na činnost oborů.

Hudební obor – příspěvek ve výši 100 Kč na žáka
Výtvarný a taneční obor – příspěvek ve výši 200 Kč na žáka

Soubory ke stažení: