Rada rodičů při ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec, z.s.

Účelem činnosti spolku je sdružování rodičů a přátel ZUŠ pro podporu, rozvíjení a participaci na činnosti školy, obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života Města Humpolce a celého regionu.

Stanovy spolku

Seznam členů Výboru Rady rodičů při ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Předseda rady:

Ing. Zuzana Kotenová - je zároveň zástupcem rodičů výtvarného oboru

Členové výboru rady:

Petra Hrazánková, Helena Mokrá, Mgr. Martin Hajčiar – zástupci rodičů hudebního oboru
Monika Vondráková – zástupce rodičů tanečního oboru
Mgr. Alena Studničková, Petra Jančurová - zástupce rodičů literárně dramatického oboru

Účetní rady:

Monika Krčilová

Získané finanční prostředky ve prospěch Rady rodičů ZUŠ G. Mahlera v Humpolci, z. s. z činnosti jednotlivých oborů ZUŠ během školního roku jsou uloženy na účty u peněžního ústavu. Každý obor má svůj samostatný účet. Právo finančních transakcí vkladů a výběrů z účtů má jen pověřený zástupce Výboru Rady rodičů a dále pověření zástupci jednotlivých oborů z řad učitelů. Finanční prostředky jsou v průběhu školního roku využity na odměny žáků ZUŠ při různých příležitostech (koncerty, vystoupení, soutěže).

Rodičům žáků ZUŠ G. Mahlera patří velké poděkování za jednorázový příspěvek za daný školní rok na činnost oborů.

Hudební obor – příspěvek ve výši 100 Kč na žáka
Výtvarný a taneční obor – příspěvek ve výši 200 Kč na žáka

Soubory ke stažení: