Rada rodičů při ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec, z.s.

Účelem spolku je sdružování rodičů a přátel ZUŠ za účelem podpory, rozvíjení a participace na činnosti školy, a obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života Města Humpolec i celého regionu.

Stanovy spolku

Seznam členů výboru Rady rodičů při ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Předseda:

Mgr. Martin Hajčiar - zástupce rodičů hudebního oboru

Členové výboru Rady rodičů:

Helena Mokrá, Radka Kvášová – zástupci rodičů hudebního oboru
Mgr. Jaromíra Příhodová – zástupce rodičů výtvarného oboru
Petra Jančurová – zástupce rodičů tanečního oboru
Petra Hrazánková - zástupce rodičů literárně dramatického oboru

Další členové:

Ing. Markéta Nováková, Lukáš Svatek, Mgr. Jitka Martinů, Barbora Kaňová, Mgr. Iva Jarošová, Marie Kostková

Získané finanční prostředky z činnosti jednotlivých oborů ZUŠ během školního roku jsou uloženy na účty u peněžního ústavu. Každý obor má svůj samostatný účet. Právo finančních transakcí vkladů a výběrů z účtů má jen pověřený zástupce Rady rodičů.

Rodičům žáků ZUŠ G. Mahlera patří velké poděkování za jednorázový příspěvek za daný školní rok na činnost oborů.

Hudební obor – příspěvek ve výši 100 Kč na žáka
Výtvarný a taneční obor – příspěvek ve výši 200 Kč na žáka

Soubory ke stažení: