Literárně dramatický obor

C:\fakepath\DSC 2146 b kratší

Budiž drama!

Rozvržení studia

  • přípravné studium 1 - 2 roky
  • I. stupeň - 7 let
  • II. stupeň - 4 roky

Vyučující

Vyučované předměty

  • Dramatická tvorba
  • Přednes

Veškerá výuka, zvláště u malých dětí, probíhá zábavnou formou hry. Starší žáci pracují na svých divadelních projektech a inscenacích. Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující od spontánního dětského dramatického projevu k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci hlasem, pohybem, gesty, psaným slovem či projevem s využitím loutkařských prostředků (materiál, předmět, různé druhy figurativních loutek, masky apod.).

Výuka postupuje od jednoduchých improvizací až k inscenačnímu procesu, k vytváření divadelního nebo přednesového tvaru inscenace, od tvorby drobných literárních útvarů až po vytváření scénářů atp. Dramatická hra integruje průpravné činnosti a učí žáky tvořivě přistupovat k zadané předloze. Nedílnou součástí výuky je také individuální práce se zvoleným učivem (poezie, próza, monolog, dialog, námět, téma) zohledňující žákův rozvoj. Předpokladem této práce je volba přiměřené předlohy, jejích uměleckých a myšlenkových kvalit, které se žáci při hlubším seznamování s literaturou učí rozeznávat a hodnotit. Při výuce je dbáno na kulturu projevu, na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových prostředků pro sdělování.

V předmětu Přednes je budován vztah k literatuře a její interpretaci. Postupně se žák seznamuje s různými formami literárního jazyka a učí se chápat jeho specifika. Prostřednictvím mluvních cvičení a her si osvojuje interpretační dovednosti jako základ pro vlastní osobitý a tvůrčí projev.

  • C:\fakepath\IMG 1295 2
  • C:\fakepath\LDO 4
  • Literárně dramatický obor