Stanislav Žaloudek

Učitel hudebního oboru

Vyučované předměty:

  • Hra na housle
  • Hra na violu
  • Práce v souboru (smyčcový soubor)
  • Hra v orchestru (Dechový orchestr mladých)

Kontakt: zaloudek[zavinac]zushumpolec.cz

Po ukončení ZŠ a LŠU v Humpolci nastoupil na Vojenskou hudební školu Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem. Zde studoval obor viola a baskřídlovka.

V roce 1981 nastoupil k divizní hudbě 4. tankové divize v Havlíčkově Brodě. V tomto profesionálním orchestru působil do roku 1989. V té době také externě vyučoval v LŠU Humpolec.

Od roku 1989 až dosud vyučuje na ZUŠ Humpolec.

Žáci p. uč. Žaloudka uspěli v soutěžích dechových i smyčcových nástrojů i v soutěžích orchestrů. Několikrát postoupili do celostátního kola, kde se velmi dobře umístili.

V současné době působí též jako hráč na violu ve Filharmonii Gustava Mahlera a v Salonním kvartetu Flauto Amoroso.