Roman Novák

Učitel hudebního oboru

Vyučované předměty:

  • Hra na akordeon
  • Hra na heligonku
  • Komorní hra

Kontakt: novak@zushumpolec.cz

Narodil se 26. 7. 1964. Základní hudební vzdělání získal na Lidové škole umění v Humpolci. V letech 1979-1985 studoval na Státní konzervatoři v Praze obor akordeon.

Od školního roku 1987/1988 působí na zdejší škole jako učitel. Věnuje se nejen výuce hry na akordeon, ale také výuce hry na heligonku, což je výjimečné studijní zaměření, kterým se může pochlubit jen velmi malý počet hudebních škol v rámci celé České republiky.

Se svými žáky se pravidelně zúčastňuje různých soutěží ve hře na akordeon.

V poslední době se též věnuje komponování drobných skladeb pro akordeon.