Petra Kopecká, DiS.

Učitelka hudebního oboru

Vyučované předměty:

  • Hra na klavír
  • Klavírní seminář

Kontakt: kopecka@zushumpolec.cz

Vzdělání:

  • 2001 - 2005 Pražská konzervatoř
  • 2007 absolutorium Konzervatoře České Budějovice

Pedagogická praxe:

  • ZUŠ Pelhřimov (2004 - 2008)
  • ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec (2007 - dosud)
  • lektorka Hudební školy Yamaha (2012 - 2014), vedení hudebně-pohybových kroužků dětí předškolního věku
  • vyučující předmětu Hudební výchova s metodikou a hra na klavír SČMSD Humpolec (2014 - 2017)