Mgr. Eva Moravcová

Vedoucí výtvarného oboru

Vyučované předměty:

 • Plošná tvorba
 • Prostorová tvorba
 • Závěrečná práce

Kontakt: moravcova@zushumpolec.cz

Vzdělání:

 • absolventka PF České Budějovice

Praxe:

 • vyučující ZŠ, ZUŠ a gymnázium
 • zkušenosti s výukou žáků od 3 let do 65 let

Ocenění a úspěchy žáků:

 • Rezortní vyznamenání Ministerstva školství ČR za pedagogickou činnost
 • ocenění žáků na mezinárodních a celostátních soutěžích (cca 500x)
 • počet studentů přijatých po talentové zkoušce z výtvarné výchovy na střední a vysoké školy (více než 120)

Publikační činnost:

 • 2x Pedagogické čtení – umístění v kraji
 • Tabulka pro výuku výtvarné výchovy – MC nakladatelství Brno