Martin Dvořák

Učitel hudebního oboru

Vyučované předměty:

  • Hra na elektronické klávesové nástroje
  • Klavírní doprovody
  • Jazzová interpretace
  • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
  • Hra na varhany
  • korepetice v tanečním oboru

Kontakt: dvorak@zushumpolec.cz

Po absolvování gymnázia v Humpolci pokračoval ve studiu na Pražské konzervatoři (obor varhany) a na Konzervatoři Jaroslava Ježka (obor skladba). Na ZUŠ G.Mahlera působí od roku 1992.

Vedle práce pedagoga je činný též jako aktivní hudebník.

Od svých čtrnácti let působí jako varhaník při nejrůznějších obřadech. Svým žákům předává též zkušenosti v oblasti nahrávací techniky, programování a aranžování.

Mnozí absolventi pokračovali ve studiu varhan na konzervatoři nebo našli uplatnění jako hráči na klávesové nástroje v hudebních souborech.