Lucie Honzlová, Dis.

Učitelka hudebního oboru

Vyučované předměty:

  • Pěvecká hlasová výchova
  • Sólový zpěv
  • Komorní zpěv
  • Přípravná hudební výchova

kontakt: honzlova@zushumpolec.cz

V roce 2000 maturovala na Gymnáziu Dr. A. Hrdličky v Humpolci. Zároveň ukončila studium na ZUŠ G. Mahlera obor zpěv ve třídě J. Borkové a obor klavír ve třídě H. Punčochářové. V letech 2000 až 2006 studovala na Státní konzervatoři v Českých Budějopvicích obor klasický zpěv ve třídě D. Volfové.

Na ZUŠ GM působí jako pedagog od roku 2005. Vyučuje klasický, populární a komorní zpěv.

Žáci její třídy se pravidelně umísťují v nejvyšších kolech soutěží ZUŠ a někteří absolventi pokračují na vyšších uměleckých školách (obor klasický a populární zpěv).

Vedle práce pedagoga se aktivně věnuje zpěvu. Je členkou pěveckého sdružení TUCET a stálou členkou humpoleckého BIG BANDU.

Motto: ,,Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí…"