Josef Jirků - ředitel školy

Ředitel školy

Vyučované předměty:

  • hra na dechové a bicí nástroje
  • vedoucí a dirigent dechového orchestru

kontakt: reditel@zushumpolec.cz

Ředitel ZUŠ G. Mahlera Humpolec je bývalým žákem a absolventem hudební školy v Humpolci. Od mládí se věnoval hudbě. Hrál na housle, příčnou flétnu a zpíval v dětském sboru. Později studoval hru na pozoun, baskřídlovku a klavír.

Je absolventem vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem a Státní konzervatoře Brno.

Profesionálně hrál ve vojenské hudbě Vysoké letecké školy v Košicích a Posádkové hudbě Havlíčkův Brod.

Od roku 1983 začal vyučovat na hudební škole v Humpolci dechové žesťové a bicí nástroje a současně vedl mládežnický dechový orchestr školy. V roce 1991 byl zástupcem ředitele a po konkurzu v roce 1993 se stal ředitelem ZUŠ G. Mahlera Humpolec. Tuto funkci vykonává doposud.

Během své pedagogické činnosti připravil řadu žáků pro studium na konzervatořích. Ti hudbu provozují profesionálně v hudebních tělesech. Připravil také mnoho žáků k talentovým zkouškám pro výkon vojenského hudebníka po dobu základní vojenské služby.

V průběhu své ředitelské činnosti rozšířil na ZUŠ Gustava Mahlera umělecké předměty, obnovil a vybudoval nové interiéry budovy školy.

Josef Jirků vyučuje zobcové flétny, dechové žesťové nástroje a zároveň je uměleckým vedoucím a dirigentem Dechového orchestru mladých při ZUŠ.

Mezi jeho koníčky patří kromě sportu swingová hudba. Je kapelníkem BIG-BANDU města Humpolce.