Jana Borková

Učitelka hudebního oboru

Vyučované předměty:

  • Pěvecká hlasová výchova
  • Sólový zpěv
  • Komorní zpěv

Kontakt: harmonia50@seznam.cz

Po ukončení studia na gymnáziu pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích obor sólový zpěv u prof. S. Součkové. Na ZUŠ v Humpolci vyučuje od r. 1983 pěveckou výchovu.