BcA. Anna Zlatová

Učitelka hudebního oboru - mateřská dovolená

Vyučované předměty:

  • Hra na klavír

Kontakt: zlatova@zushumpolec.cz

V roce 2001 až 2007 studovala na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského obor hra na klavír, na stejné konzervatoři o dva roky později také absolvovala obor operní zpěv. V roce 2009 až 2013 pokračovala ve studiu operního zpěvu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

V minulosti vyučovala zpěv a hru na klavír na SZUŠ Nuselská v Havlíčkově Brodě. Již v roce 2012/2013 vyučovala hru na klavír na ZUŠ Gustava Mahlera. Po odmlce, kterou strávila dobrovolnickou činností v Austrálii, se v roce 2015 opět do ZUŠ Gustava Mahlera vrátila a pokračuje ve výuce hry na klavír.