Umělecká rada

Umělecká rada ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Umělecká rada (UR) je poradním orgánem ředitelství školy.

Je složena ze zástupců pedagogického sboru.

UR se schází minimálně 4x za rok.
V případě potřeby může svolat mimořádnou schůzi UR kterýkoliv z jejich členů.
Z každého jednání je pořízen zápis a tento zápis je zveřejněn na iZUŠ.

Členové UR

 • ředitelka školy MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS.
 • zástupce ředitele Tomáš Vodrážka, DiS.
 • metodičtí poradci školy:
  • Martin Dvořák
  • Lucie Honzlová, DiS.
  • MgA. Eva Eremková
  • Dagmar Klapková, DiS.
  • Stanislav Žaloudek

Činnost UR

 • vyjadřuje se ke všem záležitostem souvisejících s uměleckou činností školy.
 • předkládá ředitelství své náměty, doporučení a požadavky.
 • členové UR:
  • dávají ostatním zaměstnancům metodické návody a pokyny.
  • podílejí se na pořádání soutěží, koncertů, výstav a vystoupení.
  • předávají kolegům svoje postřehy ze školení.
  • konzultují obsah ŠVP a podílí se na jeho inovaci a aktualizaci.
  • podílí se aktivně na zvyšování úrovně vzdělávání a rozvoji školy.

Soubory ke stažení: