Organizace výuky - časové rozložení studia

Organizace základního uměleckého vzdělávání na ZUŠ Gustava Mahlera se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

  • Přípravné studium k základnímu studiu I. stupně, od 5 let věku.
  • Přípravné studium k základnímu studiu II. stupně.
  • Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.
  • Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.
  • Studium pro dospělé - Vzdělávací obsah pro SPD není součástí ŠVP, má nejvýše 4 ročníky. Jeho způsob a forma realizace probíhá na ZUŠ Gustava Mahlera v souladu s ŠVP a stanovuje jej učitel na základě individuálních vzdělávacích potřeb studentů. Hodinová dotace a skladba vyučovaných předmětů se řídí učebním plánem II. stupně.
  • Žákům s mimořádným nadáním nebo zvýšeným zájmem o studium lze na základě doporučení učitele hlavního předmětu a schválení ředitele školy poskytnout navýšenou hodinovou dotaci.