Ochrana osobních údajů, Whistleblower, informace o bezpečnosti

Ochrana osobních údajů, bezpečnostní opatření pro žáky, Whistleblower

Ochrana osobních údajů pro poskytovatele (dokument se otevře po rozkliknutí)

Whistleblower

Ing. Milan Seidler, SEID, s.r.o.,
684 01 Nížkovice 142,
IČ: 066 32 017,
tel.: +420 724 094 634,
e-mail: milan.seidler@seid.cz

Mimo výše uvedenými kontakty lze oznámení podávat:

  • prostřednictvím internetové aplikace: https://www.upozorneni.nntb.cz/
  • prostřednictvím internetové aplikace Ministerstva spravedlnosti – bližší informace: https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/
  • osobně - 1x měsíčně má whistleblower jednací hodiny v sídle MěÚ Humpolec v malé zasedací místnosti (ve 2. patře vpravo od schodiště) a to každé druhé úterý v měsíci od 12 hod. do 14 hod.

Informace o bezpečnosti:

Vážení rodiče žáků školy,

ředitelství ZUŠ Vás tímto chce upozornit na možná rizika, která se mohou objevit při vstupu do budovy ZUŠ, společných prostor chodeb budovy a odchodu žáka z budovy. Tuto informaci prosím berte jako informační opatření v rámci činnosti školy.

  1. Oslovení a obtěžování neznámou osobou. V tomto případě žák školy neprodleně ohlásí tuto skutečnost na ředitelství školy nebo učiteli ZUŠ.
  2. Žák školy se nesmí v žádném případě k této podezřelé osobě přibližovat.
  3. Při příchodu na vyučování se nesmí žák zdržovat před budovou školy, ale čekat nejdéle 10 minut před třídou vyučujícího, než bude výuka zahájena.
  4. Po skončení vyučování se žák nezdržuje v budově a před budovou školy.
  5. Doporučujeme rodičům mladších žáků, aby tyto žáky na vyučování doprovázela starší osoba, která žáka předá vyučujícímu a po skončení výuky si žáka od vyučujícího předmětu opět převezme.

V Humpolci 10. 11. 2014
Josef Jirků, ředitel školy

Směrnice - Ochrana osobních údajů a poskytování informací