Texty

texty

Přijímání dětí do kolektivní přípravné hudební výchovy

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme vyučování přípravné hudební výchovy. Výuka probíhá v kolektivu a je určena pro děti, které 1. 9. 2017 dosáhnou 5 let věku (od září předškoláci). 

Zde můžete vyplnit žádost o přijetí ke studiu.
Děti budou přijaty na zálkadě prokázání předpokladů pro hudební vzdělávání. Zkouška obsahuje přezkoušení hudebního sluchu a rytmu. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Ohledně termínu přezkoušení vás budeme kontaktovat.
V případě dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS. na telefonním čísle 723 024 108 v dopoledních hodinách.