Postupové zkoušky

Postupové zkoušky v hudebním oboru se konají v termínu od 30. 5. do 10. 6. 2016 v odpoleních hodinách.

V těchto dvou týdnech neprobíhá výuka hudební nauky.
Postupová zkouška z hudební nauky pro žáky s externí formou studia bude ve čtvrtek 2. 6. od 13.45 do 16.30.

Časové rozpisy zkoušek ve hře na násroj a ve zpěvu:
DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ
 
HRA NA KLAVÍR
ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE, AKORDEON, HELIGONKA