Pokračování ve studiu

Pokud bude žák pokračovat ve studiu v následujícím školním roce, nemusíte podávat novou přihlášku.

V případě, že chcete studium pro následující školní rok 2016/2017 ukončit, přineste nejpozději do 31. 3. 2016 vyplněnou odhlášku svému učiteli.

Žádosti o přestup do jiného studijního zaměření je možné nahlásit učiteli do 31. 3. 2016. Během dubna vás budeme informovat, zda může být vaší žádosti vyhověno.

Pokud máte zájem o přidání dalšího studijního zaměření, vyplňte žádost pro umístění žáka do tohoto zaměření v systému iZUŠ. Vyplnění a odeslání nezakládá nárok na přijetí ke studiu v novém studijním zaměření. Přijetí ke studiu je podmíněno rozhodnutím ředitele školy.