Aktuální informace pro rodiče a veřejnost

Upozorňujeme na novinky a změny...

Termín pro odevzdání odhlášek

Prosíme o respektování termínu podávání odhlášek, který byl v dubnu 2017. 

Uzávěrka žádostí o přijetí na školní rok 2017/2018

Uzávěrka žádostí o přijetí žáků ke studiu na příští školní rok je 24. 4. 2017.
Žádosti odeslané po tomto termínu budou na čekací listině, zájemce oslovíme dodatečně, pokud se uvolní místo.
Podané žádosti pak zůstávají v pořadí pro další školní rok.
Elektronickou žádost můžete vyplnit a odeslat zde…
Vyplnění a odeslání žádosti nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium a rozhodnutím ředitele školy. Budeme vás kontaktovat.

Pokračování ve studiu

Žákům, kteří budou pokračovat ve studiu v následujícím školním roce 2017/2018, zůstávají v platnosti přihlášky z letošního školního roku.
V případě, že chcete studium pro budoucí školní rok 2017/2018 ukončit, přineste nejpozději do 12. 4. 2017 vyplněnou odhlášku svému učiteli.

Nová telefonní čísla do tanečního a výtvarného oboru

Upozorňujeme na změnu telefonních čísel:

Výtvarný obor734 235 816
Taneční obor734 235 817