Klavírní třída Petry Kopecké

Nahrávky žáků v koncertním sále ZUŠ (květen - červen 2021)