Zahájení školního roku 2023/2024

Za pár dní startujeme, takže si v pondělí 4. 9. přijďte domluvit rozvrh ke svým učitelům, pokud s nimi nejste dohodnuti jinak.

Domlouvat rozvrh v pondělí 4. 9. osobně lze v časech 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

Zařazení žáků najdete v seznamech na informačních tabulích v budově školy.

Jestliže nestihnete přijít, spojte se předem se svým učitelem emailem či telefonicky, pokud s ním již nemáte jinou dohodu. Případně dejte zprávu škole jiným způsobem.

Paní učitelka Pavlína Tůmová bude 4. 9. k dispozici pouze na telefonu 723 740 449. Ve škole bude přítomna až v pátek 8. 9. 2023.

  • start