Zahájení školního roku 2021/2022

Těšíme se na vás ve středu 1. září!

Domluva rozvrhu hodin výuky proběhne dopoledne v čase 9.00 - 11.30 a odpoledne 13.00 - 16.30.

Pro domluvu přijďte do tříd svých učitelů. Zařazení žáků najdete na informačních tabulích v budově školy. 

Schůzka rodičů žáků kolektivního přípravného studia (přípravné hudební výchovy) se koná 1. 9. od 16.00 v koncertním sále ve 3. poschodí budovy.

Výuka hudební nauky a dechového orchestru bude zahájena v týdnu od 6. 9.