Zahájení školního roku 2022/2023

Těšíme se na vás ve čtvrtek 1. září!

Domluva rozvrhu hodin výuky proběhne dopoledne v čase 9.00 - 16.00.

Pro domluvu přijďte do tříd svých učitelů:

  • Hudební obor - 1. a 2. poschodí budovy školy, bicí nástroje v suterénu (boční vchod školy)
  • Výtvarný - přízemí budovy školy
  • Taneční obor p. uč. Eremková - přízemí budovy školy
  • Taneční obor p. uč. Křišťálová - budova ZŠ Husova (hlavní vchod)
  • literárně dramatický obor - budova ZŠ Husova (hlavní vchod)

Zařazení žáků najdete v seznamech na informačních tabulích v budově školy.