Žádost o přijetí ke studiu

Hudba, tanec, výtvarný projev... Má vaše dítě zájem o studium na naší škole?

Již nyní můžete vyplnit a elektronicky odeslat žádost o přijetí ke studiu do všech oborů pro následující školní rok 2017/2018. 

Pokud se uvolní místo, můžeme přijmout žáka i v průběhu letošního školního roku (např. od 2. pololetí). 

Vyplnění a odeslání žádosti nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium a rozhodnutím ředitele školy. Budeme vás kontaktovat.

Elektronická žádost