Žáci s nepravidelnou docházkou do hodin hudební nauky

Informace k hodnocení za 2. pololetí školního roku.

Zákonným zástupcům žáků, kteří nedocházejí pravidelně do hodin předmětu hudební nauka, byl zaslán e-mailem test pro hodnocení za 2. pololetí tohoto školního roku. Vyplněný test žáci odešlou zpět svým vyučujícím. Tento test nahradí závěrečné přezkoušení na konci školního roku.

Pokud jste e-mailem zadání testu neobdrželi, kontaktujte prosím vyučující:

1. a 2. ročník - paní učitelka Klapková, e-amil: klapkova@zushumpolec.cz

3. a 4. ročník - pan učitel Moc, e-mail: Mharmony@seznam.cz

Tato informace se netýká dětí, které do hodin hudební nauky pravidelně během školního roku docházejí.