Výsledky talentových zkoušek 2023

Seznam přijatých uchazečů je zde. Je nám líto, pokud jste se nedostali, avšak nevěste hlavu a zkuste to příště.

Zákonní zástupci přijatých žáků, kteří se rozhodli do ZUŠ nenastoupit, oznámí tuto skutečnost emailem (dita.celedova@email.cz) zástupkyni ředitele nejpozději do 19. 6. 2023, aby mohlo být místo nabídnuto dalším zájemcům. Děkujeme.

PŘIJATÍ ŽÁCI

HUDEBNÍ OBOR:

 • 18 – Sólový zpěv
 • 22 – EKN
 • 28 – EKN
 • 13
 • 300
 • 200
 • 21 – Sólový zpěv
 • 106
 • 19
 • 7
 • 103
 • 41
 • 109 – Hra na zobcovou flétnu
 • 33 – Hra na zobcovou flétnu
 • 38 – Hra na zobcovou flétnu
 • 26 – Hra na zobcovou flétnu
 • 105 – Hra na zobcovou flétnu
 • 8 – Hra na kytaru
 • 30 – Hra na kytaru
 • 15 – Hra na kytaru
 • 42 – Hra na kytaru
 • 36 – Hra na housle
 • 27 – Hra na housle
 • 35

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU:

 • 5
 • 34
 • 3
 • 2
 • 37
 • 100
 • 23
 • 43
 • 32
 • 102

TANEČNÍ OBOR – Vyučující MgA. Eva Eremková:

 • 55
 • 48
 • 50
 • 36
 • 35
 • 46
 • 47

TANEČNÍ OBOR – Vyučující Klára Křišťálová, DiS.:

 • 3
 • 15
 • 1
 • 7
 • 6
 • 23
 • 97
 • 9
 • 5
 • 21
 • 10
 • 24
 • 2
 • 94

VÝTVARNÝ OBOR  - Vyučující Mgr. Kateřina Kučerová:

 • 36

VÝTVARNÝ OBOR  - Vyučující Mgr. Eva Moravcová:

 • 46
 • 35
 • 39
 • 49
 • 53
 • 55
 • 36
 • 48
 • 52
 • 37
 • 59
 • 60
 • C:\fakepath\talent