Výsledky okresních kol soutěží ZUŠ 2017

Klavír / smyčcové nástroje / kytara

Soutěž žáků základních uměleckých škol je každoročně vyhlašována MŠMT. Ve tříletých cyklech se střídají soutěžní obory a studijní zaměření. V letošním roce žáci soutěží ve hře na klavír, ve hře na smyčcové nástroje a ve hře na kytaru. Také proběhne soutěžní přehlídka dechových orchestrů a soutěžní přehlídka výtvarného oboru.