Výsledky krajských kol soutěží - zpěv, dechové a bicí nástroje

V březnu se v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě konala krajská kola soutěže ZUŠ. V letošním školním roce byla soutěž MŠMT vyhlášena v sólovém a komorním zpěvu, ve hře na dechové nástroje a ve hře na bicí nástroje.

Gratulujeme ke krásným úspěchům všem našim soutěžícím žákům. Do celostátního kola postoupil Pěvecký kvartet ze třídy paní učitelky Lucie Honzlové a žák Vojtěch Kameš ze třídy pana učitele Tomáše Vodrážky. 

Výsledky našich žáků v sólovém a komorním zpěvu

Tereza Honzlová (0. kategorie, ped. L. Honzlová) - 2. místo
Lukáš Čech (I. kategorie, ped. B. Petrović) - 3. místo
Tomáš Vodrážka 
(I. kategorie, ped. B. Petrović) - 3. místo
Simona Ulrychová (V. kategorie, ped. B. Petrović) - 3. místo
Simeon Hána (VII. kategorie, ped. L. Honzlová) - 2. místo
Radka Kvášová (VIII. kategorie, ped. L. Honzlová) - 3. místo
duo Říhová-Říhová (ped. J. Borková) - 1. místo
pěvecký kvartet Kvášová, Kasalová, Kvášová, Hána (ped. L. Honzlová) - 1. místo s postupem do celostátního kola

fotogalerie zde…

Výsledky našich žáků ve hře na dechové nástroje

Vendula Krbcová (hra na trubku, ped. T. Vodrážka) - 2. místo
David Vaněček (hra na trubku, ped. T. Vodrážka) - 2. místo
Ilona Hypšová (hra na trubku, ped. T. Vodrážka) - 2. místo
David Pokorný (hra na trombon, ped. T. Vodrážka) - 1. místo
Vojtěch Kameš (hra na tenor nebo baryton, ped. T. Vodrážka) - 1. místo s postupem do celostátního kola
Matěj Sukdolák (hra na tubu, ped. T. Vodrážka) - 2. místo 
Amálie Čechová (hra na příčnou flétnu, ped. D. Urbánková Čeledová) - 3. místo

Výsledky našich žáků ve hře na bicí nástroje

Tomáš Vodrážka (hra na bicí nástroje, ped. J. Jůzl) - 1. místo