Úspěchy v krajských kolech soutěží ZUŠ 2022

Výsledky dětí, které postoupily z okresních kol soutěží - zaměření zpěv, dechové nástroje, bicí nástroje

Sólový a komorní zpěv - krajské kolo 18. 3. 2022 v ZUŠ Jihlava

Kateřina Honzlová - I. kategorie, 1. cena (p. uč. Honzlová)
Denisa Bartlová - V. kategorie, 1. cena (p. uč. Honzlová)
Tomáš Vodrážka - VI. kategorie, 1. cena s postupem do celostátního kola (p. uč. Petrović)
Denisa Havlová - VI. kategorie (p. uč. Petrović)
Pavel Miřátský - X. kategorie, 1. cena s postupem do celostátního kola (p. uč. Borková)

Pěvecké duo (Bartlová, Honzlová) - II. kategorie, 1. cena (p. uč. Honzlová)
Trio (Petrů, Říhová, Říhová) - III. kategorie, 1. cena s postupem + zvláštní cena za interpretaci skaldby Vox dilecti mei (p. uč. Borková)

Dechové nástroje dřevěné - krajské kolo 6. a 7. 4. 2022 v ZUŠ Jihlava

Hra na zobcovou flétnu
Jana Uhlíková - III. kategorie, 2. cena (p. uč. Klapková)
Edita Kopecká - V. kategorie, 3. cena (p. uč. Klapková)

Hra na příčnou flétnu
Kateřina Honzlová
 - III. kategorie, 1. cena (p. uč. Urbánková Čeledová)

Dechové nástroje žesťové - krajské kolo 8. 4. 2022 v ZUŠ Jihlava

Hra na lesní roh
Markéta Koubková - VIII. kategorie, 2. cena (p. uč. Klapková)

Hra na trubku
Kryštof Zabloudil
 - III. kategorie, 2. cena (p. uč. Kolčava)
Vendula Krbcová - IX. kategorie, 2. cena (p. uč. Vodrážka)

Hra na trombon
Julie Janučurová - VII. kategorie, 2. cena (p. uč. Vodrážka)

Hra na tenor
Vít Boháč - X. kategorie, 1. cena (p. uč. Vodrážka)
Vojtěch Kameš - X. kategorie, 1. cena (p. uč. Vodrážka)

Hra na tubu
Sebastián Andrejev - VI. kategorie, 1. cena (p. uč. Vodrážka)

Bicí nástroje - krajské kolo 23. 3. 2022 v ZUŠ Jana Štursy, Nové Město na Moravě

Hra na bicí soupravu
Štěpán Tůma - IV. kategorie, 1. cena (p. uč. Jůzl)
Tomáš Vodrážka - V. kategorie, 2. cena (p. uč. Jůzl)

Děkujeme žákům a učitelům za velmi dobrou reprezentaci školy. Postupujícím do celostátního kola přejeme mnoho úspěchů!