Talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020

Talentové přezkoušení pro přijetí do ZUŠ proběhne v polovině dubna 2019.

Do ZUŠ přijímáme žáky na základě vykonané talentové zkoušky, která potvrdí dispozice dítěte pro zvolený obor.
Přijmout můžeme děti, které 1. 9. 2019 dosáhnou věku 5 let a starší.
Pokud máte zájem o studium v příštím školním roce 2019/2020, je nutné se dostavit v níže uvedených dnech k talentovému přezkoušení.
Zařazení dítěte do vámi zvoleného oboru a studijního zaměření (nástroje) bude možné na základě výsledku talentové zkoušky a volné kapacity v daném studijním zaměření.

Termín talentových zkoušek do tanečního a výtvarného oboru bude vyhlášen později.

Zpěv

pondělí 15. 4. 2019
13.00 - 16.00

budova školy

Dechové nástroje, kytara,
smyčcové nástroje, bicí

úterý 16. 4. 2019
13.00 - 16.00

budova školy

Akordeon, keyboard, klavír

středa 17. 4. 2019 
15.00 - 16.30

koncertní sál (3. patro budovy školy)

Literárně dramatický obor

pátek 26. 4. 2019
14.30 - 15.00

Kino Humpolec (vstup nouzovým východem)

Obsah talentového přezkoušení

Hudební obor - zpěv dvou lidových písní, zopakování předehraného tońu, rozpoznání vzestupné a sestupné melodie, vytleskání zadaného rytmického útvaru, rytmická pulzace

Literárně dramatický obor - přednes básně, zpěv lidové písně, rytmické přezkoušení