Talentové zkoušky - literárně dramatický obor

Zveme děti ve věku 7 - 14 let.

Talentové zkoušky pro zařazení nových žáků do 1. a 4. ročníku literárně dramatického oboru se uskuteční ve čtvrtek 11. 6. od 14.00 do 15.30. 
Přezkoušení proběhne na třídě č. 9. v 1. poschodí budovy ZUŠ.

Na talentovou zkoušku si uchazeč připraví báseň nebo příběh (monolog) a jakoukoliv píseň dle vlastního výběru.

Prosíme, abyste s sebou na zkoušku přinesli vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění vašeho dítěte. Ke stažení zde. Děkujeme. 

Těšíme se na Vás!

  • LDO