Talentové zkoušky do tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru

Informace pro zájemce o studium pro školní rok 2021/2022

Přihlášky se podávají výhradně elektronicky v systému iZUŠ.
Podávání přihlášek na školní rok 2021/2022 je možné pouze do 31. května 2021. Přihlášky podané po termínu budeme řešit individuálně dle volných míst v oboru.

Taneční obor

Talentové zkoušky do tanečního oboru se konají v pondělí 31. 5. 2021.

Zákonní zástupci vybraných žáků budou k talentové zkoušce pozváni telefonicky. Pro výběr je rozhodující datum podání přihlášky a volné kapacity studijního zaměření.

V případě dotazů volejte zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou - tel.: 723 024 108.

Výtvarný a literárně dramatický obor

Talentové zkoušky do výtvarného a literárně dramatického oboru řeší vyučující oborů na základě podaných elektronických přihlášek v systému iZUŠ.

V případě dotazů kontaktujte vyučující oborů: