Talentové zkoušky do tanečního oboru

Zveme předškolní děti od 5 let...

Přijďte v pondělí 20. května 2019 od 14.30 hodin do 16:30!

Zkoušky se konají v tanečním sále v přízemí budovy ZUŠ.

Přijmout můžeme děti, které v září 2019 dovrší věk 5 let.
Dětem s sebou vezměte cvičební úbor.