Talentové zkoušky do hudebního oboru pro školní rok 2021/2022

Podejte svým dětem elektronickou přihlášku do ZUŠ...

Zájemci o studium se přihlašují - podávají přihlášky výhradně elektronicky do systému iZUŠ.

Podávání přihlášek na školní rok 2021/2022 je možné pouze do 14. května 2021. Přihlášky podané po termínu uzávěrky budou v systému iZUŠ evidovány až na další školní rok.

Talentové zkoušky do hudebního oboru proběhnou ve dnech 19. - 21. května 2021.

Zákonní zástupci vybraných žáků budou k talentové zkoušce pozváni telefonicky. Pro výběr je rozhodující datum podání přihlášky a volné kapacity studijního zaměření.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude vypsán náhradní termín nebo jiný způsob konání talentových zkoušek. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Informace o talentových zkouškách do výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru budou zveřejněny později.