Přijímání žáků - hudební obor

recorders

Hra na zobcovou flétnu a přípravná hudební výchova

Pro školní rok 2020/2021 nabízíme volná místa ve studijním zaměření hra na zobcovou flétnu.
Dále budeme v novém školním roce otevírat výuku přípravné hudební výchovy pro jednu skupinu žáků. 

V případě zájmu vyplňte tutu elektronickou žádost o přijetí ke studiu nejlépe do 18. 5. 2020.
Talentové zkoušky do hudebního oboru proběhnou ve dnech 8. – 10. června 2020.
Zákonní zástupci vybraných žáků budou k talentové zkoušce pozváni telefonicky. 

S dotazy se můžete obrátit na zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS., telefonní číslo 723 024 108, dita.celedova@email.cz