Přijímání žáků pro školní rok 2018/2019

Talentové přezkoušení do všech oborů proběhne v budově ZUŠ v týdnu od 16. dubna 2018.

Do ZUŠ přijímáme žáky na základě vykonané talentové zkoušky, která potvrdí dispozice dítěte pro zvolený obor.
Přijmout můžeme děti, které 1. 9. 2018 dosáhnou věku 5 let a starší.
Pokud máte zájem o studium v příštím školním roce 2018/2019, je nutné se dostavit v níže uvedených dnech k talentovému přezkoušení.
Zařazení dítěte do vámi zvoleného oboru a studijního zaměření (nástroje) bude možné na základě výsledku talentové zkoušky a volné kapacity v daném studijním zaměření.

Hudební obor

pondělí 16. 4. 2018 
14.00 - 17.00

1. a 2. patro budovy
Vyhledejte komisi podle nástroje,
na který se dítě chce učit hrát, nebo komisi pro sólový zpěv.

Taneční a výtvarný obor

pondělí 16. 4. 2018 
12.30 - 15.30

přízemí budovy

Literárně dramatický obor

pátek 20. 4. 2018
13.00 - 16.00

1. patro budovy

Obsah talentového přezkoušení

Hudební obor - zpěv dvou lidových písní, zopakování předehraného tońu, rozpoznání vzestupné a sestupné melodie, vytleskání zadaného rytmického útvaru, rytmická pulzace

Taneční obor - zpěv lidové písně, rytmické a pohybové předpoklady

Výtvarný obor - zájemce předloží alespoň tři domácí práce jakoukoliv technikou 

Literárně dramatický obor

  • Přijímání žáků pro školní rok 2018/2019