Přijímání žáků na školní rok 2023/2024

Haló, haló! Vyhlašujeme nábor do všech oborů. Dříme v Tobě nebo ve vašem dítku muzikant, tanečník, výtvarník či herec? Přihlaste se a zjistíme to.

Je potřebné vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do 12. května 2023.

Poté budete e-mailem pozváni k talentové zkoušce.

Odkaz na přihlášku a další podrobné informace najdete na stránce Zájemci o studium.

Soubory ke stažení: