Přijímání žáků do výtvarného oboru

Aktuálně - Přijmeme děti ve věku 6 - 8 let do třídy paní učitelky Kateřiny Kučerové.

Nově na naší škole vyučuje výtvarný obor také paní učitelka Mgr. Kateřina Kučerová. Do skupiny jejích žáků aktuálně přijímáme nové děti ve věku 6 - 8 let se zájmem o výtvarnou tvorbu. 

V případě zájmu kontaktujte zaátupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou na tel.: 723 024 108.