Předávání vysvědčení a potvrzení o studiu

Informace k ukončení školního roku 2020/2021

Od středy 23. 6. je možné si vysvědčení nebo potrvzení o studiu  vyzvednout od učitelů v rámci vyučovaných hodin.

Ve středu 30. 6. probíhá oficiální předání vysvědčení v čase od 8.30 do 11.00 ve třídách učitelů.

Všem žákům a jejich rodinám přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na shledanou 1. září!