Poděkování za koncert pro Kapku naděje

Novoroční charitativní koncert

Výtěžek z koncertu ve výši 29 122,- bude věnován prostřednictvím nadace Kapka naděje Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkujeme všem, kteří jste se přišli zaposlouchat do novoročních tónů na charitativní koncert studentů KVARTY a hostů - našich nadaných žáků, kteří studují na humpoleckém gymnáziu.
Přispěli jste k tomu, že se několik dětských tváří může snáze vydat na svou cestu za štěstím.
Díky za spolupráci patří vedení Gymnázia Dr. A. Hrdličky Humpolec.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde…